Privacy verklaring Camping Veerhoek

Camping Veerhoek gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om, de bescherming ervan heeft onze grootste zorg. In deze Privacy verklaring willen we u helder en transparant vertellen hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. We houden ons in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving zoals die is vastgegeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder lichten we dit toe. Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. We willen graag dat alles duidelijk is voor u.

Deze gegevens bewaren we zorgvuldig Voor de onderdelen genoemd in deze privacy verklaring, maken we gebruik van de volgende gegevens van onze gasten: seizoenplaatshouders, vaste gasten en passanten:

  • naw-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • bankrekingnummer (in het geval van de seizoenplaatshouders)
  • e-mailadres;

We gebruiken en beheren deze gegevens zeer zorgvuldig.

We bewaren deze gegevens voor de volgende doeleinden

We gebruiken uw gegegevens om uw reservering te maken, deze te kunnen bevestigen, af te handelen en te zorgen voor een prettig verblijf. Onze vaste gasten ontvangen, wanneer zij hiervoor toestemming hebben gegeven, aan het begin van het (camping)jaar een mailing met daarin informatie over het nieuwe seizoen. Voor de verplichte administratie t.b.v. de toeristenbelasting van Gemeente Schouwen-Duiveland worden uw naam en woonplaats gebruikt, deze administratie verloopt ook geheel conform de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming gestelde wetgeving middels een verwerkersovereenkomst. Kijk ook op schouwen-duiveland.nl Verder gebruiken en/of delen we uw gegevens op geen enkele manier zonder uw toestemming.

Onze maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen

Allereerst verstrekken we geen persoonsgegevens aan andere partijen. Verder maken we gebruik van de voorgeschreven technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan een beveiligde website, de versleuteling van gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles.

Duur van de opslag van uw gegevens

De persoonlijke gegevens van onze gasten, die we veilig en versleuteld opslaan, bewaren we afhankelijk van het doel dat ze dienen nooit langer dan noodzakelijk om tot een goede uitvoering van de reservering en administratieve afwikkeling van het verblijf te komen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien. Wanneer u een mail stuurt naar info@campingveerhoek.nl zijn we u graag behulpzaam. U ontvangt dan inzage in de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben en voor welk doel we deze gebruiken. Helder en transparant. Wanneer u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dat hier ook aangeven. Uiteraard kunt u altijd uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw gegevens.

Heeft u een klacht?

We doen er alles aan om uw gegevens goed en zorgvuldig te beschermen. We doen dit op een manier die voldoet aan de wet- en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en we zijn hierin transparant. Mocht u toch een klacht hebben over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, dan willen we die graag oplossen. Wanneer u uw klacht mailt naar info@campingveerhoek.nl dan zoeken we naar een oplossing. Bent u daarmee niet tevreden, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Via autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u de juiste contactgegevens vinden om uw klacht in te dienen.

Voor vragen over deze privacy verklaring of een toelichting, kunt u contact openemen met:

Zonnemairsedijk 2 | 4316 PB  Zonnemaire
T +31 (0)111 401310 | F +31 (0)111 402428
M +31 (0)6 57370601
E info@campingveerhoek.nl | S www.campingveerhoek.nl Privacy Disclaimer